Inga sammankomster med över 10 personer i Vasa sjukvårdsdistrikt

13.10.2020 kl. 10:35
Regionförvaltningsverket har förbjudit allmänna sammankomster med över 10 deltagare i Vasa sjukvårdsdistrikt. Det här innebär att körer inte kan samlas till den stora sångfestövningen den 24.10 i större grupper än 10 - ifall det betraktas som offentlig tillställning eller allmän sammankomst.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft från 12 oktober till 31 oktober.

Orterna som omfattas av beslutet är Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vasa och Vörå.

Sångare som planerat att delta i den stora sångfestövningen lördagen den 24 oktober tillsammans med sin kör kan inte samlas i större grupper än 10 personer, ifall det betraktas som offentlig tillställning eller allmän sammankomst (se uppdaterad info nedan).

Körsångare kan också delta i övningen hemma vid den egna datorn.

Anmäl dig till övningen och läs mer om evenemanget här. 


Definitioner:

Vad är en offentlig tillställning?  (Uppdaterad 19.3.2020)

Regionförvaltningsverkets definitioner (uppdaterad 12.10.2020)

"Vilka offentliga tillställningar och sammankomster gäller regionförvaltningsverkens beslut?

Regionförvaltningsverkens beslut om begränsningar av sammankomster gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

En allmän sammankomst är en demonstration eller någon annan tillställning som ordnas för utövande av mötesfriheten och som även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som deltagaren deltar i på eget initiativ.

Begreppet offentliga tillställningar omfattar inte fortlöpande, normal serviceverksamhet och annan verksamhet som allmänt bedrivs i lokalerna. Fortlöpande sedvanlig verksamhet är inte en offentlig tillställning. Regionförvaltningsverkens beslut om begränsning av sammankomster gäller inte sådan verksamhet. Inte heller privata tillställningar, så som bröllopsfester och kvällssamvaro som ordnas av privatpersoner är offentliga tillställningar.

Exempel på offentliga tillställningar (besluten gäller dessa):

Konserter
Festivaler  
Marknader
Friidrottstävlingar, bobolls- och fotbollsmatcher och -turneringar, om det finns publik på plats
Midsommarbrasor (inte sådana som ordnas av privatpersoner) 
Bolagsstämmor

Regionförvaltningsverkens begränsningar gäller alltså ovan nämnda och motsvarande tillställningar.

Exempel på fortlöpande normal verksamhet som inte är en offentlig tillställning (besluten gäller inte dessa):

Nöjesparker och inomhusnöjesparker
Djurparker
Idrotts- och aktivitetsparker
Tivolin
Lekparker och lekplatser 
Friluftsbad och badstränder 
Sommarläger

Sedvanlig, fortlöpande verksamhet hos dessa aktörer eller i dessa lokaler omfattas alltså inte av de begränsningar som regionförvaltningsverken har meddelat beslut om. I lokalerna eller områdena får det dock inte ordnas offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster med över 500 personer.

Regionförvaltningsverket betonar att det är viktigt att varje aktör i sin verksamhet beaktar allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang genom vilka spridning av virus förhindras, även om verksamheten eller evenemanget inte omfattas av de begränsningar som regionförvaltningsverken har meddelat beslut om.

Mer information:

Justitieministeriets sida om vanliga frågor om corona (justitieministeriet.fi)
Vad är en offentlig tillställning? (rfv.fi)

Uppdaterad 12.10.2020"