Bästa kör, orkester, medlemsförbund, kördirigent, publik, media eller enskild deltagare:

För att underlätta arrangemangen ber vi er gärna komma in med respons och synpunkter före sångfesten.

Vi är tacksamma för alla svar!

Respons före sångfesten:

Jag representerar:
Skriv siffran 10 med bokstäver: