Konstnärlig ledning

 

Konstnärlig ledare

Kari Turunen 

Musikutskottet

Karin Pedersen, sammankallare, ordförande (FSK/blandad kör) 
Daniel Åkermark (stråkmusik)
Martina Brunell (Dunk/barn- och ungdom)
Marika Esch (FSD)
Minna Lehtonen (blåsmusik)
Pia Kulla (rytmmusik)
Henrik Wikström (FSM)
Tobias Elfving (KnSMF)
Niels Burgmann (VNSMF) 
Henrik Lillhannus, sekreterare (FSSMF).

Blåsmusikutskottet

Minna Lehtonen, sammankallare, ordförande, 
Sandra Herrmans
Benny Ojala, Närpes skolmusikkår
Peter Roos
​Oskar Sandin, Jeppo Ungdomsorkester
Tobias Udd
Henrik Lillhannus, sekreterare

Stråkmusikutskottet

Daniel Åkermark, sammankallare, Solf stråkorkester
Samuli Sandberg, Arbis Camerata, 
Catarina Hildén-Fjäder, Pargas amatörorkester
Henrik Lillhannus, sekreterare

Rytmmusikutskottet (vokal rytmmusik)

Patrik Karlsson, sammankallare, ordförande, 
Bitte Askelund, DeXiM
Pia Kulla, ÅK-Ensemble
Camilla Wiksten-Rönnbacka, Cawiar
Henrik Lillhannus, sekreterare